Het Binnenste Buiten

Het doel van dit ervaringsgericht dagprogramma is het verhogen van de emotionele veerkracht van de deelnemers door een productievere verhouding te vinden tot de eigen natuurlijke ervaringsstroom.

 

Moeilijke levensomstandigheden leren ons al te vaak om onze emoties te vermijden, minimaliseren of verwerpen. Hoewel dit ons wellicht ooit geholpen heeft om onszelf te beschermen, wordt het na verloop van tijd een steeds grotere beperking: we verliezen de connectie met onszelf, met de ander en met het leven. Maar als we onze emoties terug leren verdragen, aanvaarden en zelfs verwelkomen, als we er een nieuwsgierige en zorgzame houding voor kunnen aankweken, dan herontdekken we onze eigen natuur en worden onze emoties een betrouwbare kompas voor onze tocht naar herstel.

Er wordt niet verwacht dat je in detail ingaat op de inhoud van je problemen. Wel word je vertrouwd gemaakt met emotieversterkende methodieken uit de Emotion Focused Therapy, aan de hand van verschillende inspiratiemomenten, ervaringsoefeningen, reflectie- en deelmomenten.

 

Deze dagtocht hoopt een zo rijk mogelijk impulsmoment te zijn, zowel verdiepend voor de innerlijke zoektocht van elke deelnemer, verbindend in het samen zoekend onderweg zijn en versterkend voor het realiseren van helpende acties.

Verbinding

met je

natuur

Praktisch

Het dagprogramma vindt plaats in Meerdaalwoud en duurt van 9u tot 18u.

Het vertrek is aan het treinstation van Sint-Joris-Weert.

Het programma bestaat uit een combinatie van geleide wandelingen in groep, psycho-educatie, ervaringsgerichte oefeningen en een individuele stiltewandeling.

's Middags wordt er soep voorzien aan een kampvuur.

Na inschrijving ontvang je meer gedetailleerde informatie over het dagprogramma.

 

De groep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers: adolescenten en volwassenen die emotioneel in de knoop liggen met zichzelf, hun omgeving of hun levensomstandigheden en die zoeken naar innerlijke rust en helderheid, om meer verbonden, veerkrachtig en productief in het leven te staan.

Twee ervaren groepstherapeuten begeleiden de volledige cyclus: Arne Heylen is Emotion-Focused therapeut en Maarten Vanden Eynde is adventure coach.

De kostprijs bedraagt €165 en dient bij de inschrijving betaald te worden.

Een korting van €5 wordt toegekend voor wie met de trein naar Sint-Joris-Weert komt.
Wij zijn bij jouw mutualiteit erkend, doe even navraag omtrent de terugbetaling.