Emoties coachen
als (groot)ouder

Er zijn 1001 boeken en meningen over wat je allemaal als ouders zou moeten doen of kunnen. Maar in de realiteit blijkt dit niet altijd zo eenvoudig. Het leven stelt ons voor uitdagingen waarop we geen pasklaar antwoord hebben.

 

In dit groepsaanbod willen we inzetten op zowel theorie als uitwisseling van ideeën over hoe je kan omgaan met de emoties van je kind(eren). Je gaat aan de slag met concrete situaties uit je eigen leven waarmee je worstelt of waarop je geen passende reactie vindt.

Er komen geen opvoedingstips of pedagogische adviezen aan te pas, wel staan we stil bij hoe jij jouw kind(eren) kan ondersteunen in hun ontwikkeling door hun emoties te leren begrijpen en hanteren. Door adequaat te luisteren naar wat er zich bij jou en jouw kind(eren) vanbinnen afspeelt, kan je hun zelfontplooiing stimuleren. Om goed naar je kind(eren) te kunnen luisteren, is het natuurlijk belangrijk dat je ook in contact staat me jezelf. Ook hier zal aandacht voor zijn. 

 

Het aanbod is geïnspireerd op:

  • EFFT (Emotion-Focused Family Therapy) van Lafrance e.a. (2019)

  • Het boek: De kunst van het luisteren. Communiceren met kinderen op school en thuis (Verliefde & Stapert, 2003)

  • De cliëntgerichte benadering waarbij de mens met zijn lijfelijk voelen en emoties heel centraal staat.

De begeleiding is in handen van Nelleke Vangeel, cliëntgericht kinder- en jongerentherapeute.

Om voldoende uitwisseling mogelijk te maken, is het aantal deelnemers beperkt tot 8 personen.

Emotion management concept, stones with painted faces symbolize different emotions. We are

Praktisch

Data komende reeks:

 10/05/2022 - 17/05/2022 - 24/05/2022

Tijdstip: Dinsdagavond 19u-21u

Locatie: Groepslokaal Naiade Groot, 

Koning Albertlaan 104, 3010 Kessel-Lo

Het aanbod bestaat uit 3 opeenvolgende sessies van 2u die als geheel gevolgd worden:

Sessie 1: emoties bij jou als (groot)ouder, wie ben ik als (groot)ouder?

Sessie 2: ontwikkelingsnoden begrijpen en emoties coachen 

Sessie 3: emoties coachen - reflectie en verdieping

 

Het gaat om een ‘blended’ aanbod, een combinatie van direct groepscontact en online ondersteuning.

De kostprijs bedraagt €150 voor het geheel (incl. didactisch materiaal). Koppels kunnen samen inschrijven (en betalen 1x het inschrijvingsgeld).