top of page

Groepsaanbod

De som is vaak meer dan de delen.

In groep kan je in een veilige context jezelf beter leren kennen, in contact met anderen. Deze unieke oefenruimte geeft je de kans om ervaringen te delen, vertrouwde patronen uit te dagen en nieuwe interactiewijzen uit te proberen. Vaak is het ook deugddoend om te merken dat je niet alleen met bepaalde moeilijkheden worstelt.

Laagdrempelig, kortdurend groepsaanbod bestaande uit een reeks van 5 sessies.

Centraal thema: VERBINDING

Hoe kan verbinding worden gemaakt of hersteld met de belangrijkste domeinen van mijn functioneren?

Kwestie van verbinding

Nieuwe zomerreeksen in juli en augustus

GECONVENTIONEERD AANBOD
€12.5 voor de volledige reeks

Sessie 1: Verbinding met het zelf

Sessie 2: Verbinding met de anderen

Sessie 3: Verbinding met het lichaam

Sessie 4: Verbinding met emoties

Sessie 5: Verbinding met het bestaan

Kwestie van verdieping

Meer intensief groepsaanbod dat dieper ingaat op de thema's die in het basisaanbod van Kwestie van verbinding worden aangeboord.

Dit verdiepend aanbod kan worden gevolgd in aansluiting op het basisaanbod. Andere deelnemers zijn eveneens welkom, mits een voorafgaandelijk intakegesprek met één van de groepstherapeuten.

Het aanbod bestaat uit 12 sessies. De kostprijs bedraagt €30 voor het volledig aanbod.

De begeleiding is in handen van ervaren groepstherapeuten die in duo de sessies begeleiden.

GECONVENTIONEERD AANBOD
€30 voor de volledige reeks

Een nieuwe reeks start op 16/09/2024 

Mentale veerkracht

Groepsprogramma van 5 sessies, waarin je aandacht leert schenken aan wat je lichaam te vertellen heeft.

Tijdens deze sessies oefen je een bijzondere aandacht voor innerlijke lichamelijke gewaarwordingen, genaamd "Focusing". Aandacht voor lichamelijke gewaarwordingen houdt je mentaal gezond en veerkrachtig. Activiteiten als yoga, meditatie en relaxatie zijn daarom erg populair. De Focusing techniek leert je om je niet alleen meer open te stellen voor deze gewaarwordingen, maar ook om ze als bron van wijsheid te erkennen. Mensen die deze techniek beheersen blijken veel sneller vooruitgang te maken in psychotherapie.

Je oefent Focusing aan de hand van je actuele levensvragen.  Zo ga je letterlijk aan de slag met het plezier of onbehagen en de vragen in jezelf en je ervaart hoe ze als een handig kompas kunnen werken. Als deelnemers steun je elkaar door samen de Focusing vaardigheden in te oefenen.

De begeleiding is in handen van Mathias Dekeyser en Heidi Adriaensens.

GECONVENTIONEERD AANBOD
12.5 voor de vo
lledige reeks
 

Nieuwe zomerreeks in juli

Ruimte maken voor rouw

Groepsaanbod voor mensen die ruimte willen maken voor hoe (recent of oud) verlies ingrijpt op hun bestaan.

 

We verkennen de unieke vingerafdruk van ieders rouwproces en staan stil bij hoe het leven opnieuw kan vormgegeven worden, ondanks en dankzij het verlies van een dierbare.

Het aanbod bestaat uit 7 sessies. De kostprijs bedraagt €17.5 voor het volledig aanbod.

De begeleiding is in handen van Nele Stinckens en Ilse Smets, beiden ervaren groeps- en rouwtherapeuten.

Een nieuwe reeks start op 20/11/2024 

GECONVENTIONEERD AANBOD
€17.5 voor de volledige reeks

Open Hart Training 

Groepsprogramma van 5 sessies voor een groep van max. 4 koppels.

Ervaar je als koppel dat je vastloopt in pijnlijke patronen, waarbij je elkaar ongewild steeds weer triggert en kwetst en waarbij je je vaak niet meer begrepen voelt door elkaar?

Dan kan het goed zijn om uit te zoeken waar het precies misloopt en hoe je samen de weg kan terugvinden naar die vrijelijke verbondenheid die er ooit was. 

 

In dit groepsaanbod doorlopen we de belangrijkste stappen in dit herstelproces, op een ervaringsgerichte en tegelijk inzichtgevende manier. 

De begeleiding is in handen van Arne Heylen en Mishka Beutels, twee ervaren relatietherapeuten.

GECONVENTIONEERD AANBOD
25 per koppel 
voor de vo
lledige reeks
 

"De training was een cadeau aan onszelf.

We kregen tijd om een speciale ervaring met elkaar te delen. Door het begrippenkader dat we er samen leerden, kunnen we dit nu verder zetten buiten deze training."

"Prachtig initiatief, ik wens het elk koppel toe zo inzichten te mogen verkrijgen en te mogen werken aan hun relatie."

"In groep over je relatie praten leek in eerste instantie een gek idee. Uiteindelijk is het echt een verrijking: je leert zoveel bij van elkaar en er is zoveel herkenbaarheid."

Een nieuwe reeks start op 02/10/2024

"Samen de patronen ontrafelen die ons hinderen: pijnlijk, spannend, boeiend, helend en terug 'thuis'-komen. Een aanrader voor elk koppel dat bewust hun relatie wil beleven." 

"Ideaal om als koppel aan je negatieve patronen te werken en belangrijke inzichten mee te nemen om verder mee aan de slag te gaan binnen onze relatie"

Emoties coachen als (groot)ouder

Een nieuwe reeks start op 13/11/2024

GECONVENTIONEERD AANBODe
12.5 voor de volledige reeks

Groepsaanbod voor (groot)ouders, bestaande uit 5 opeenvolgende sessies, 

waarin ruimte wordt gemaakt voor hoe je jouw kind(eren) in hun ontwikkeling en zelfontplooiing kan ondersteunen door hun emoties te leren begrijpen en hanteren.

Er zijn 1001 boeken en meningen over wat je allemaal als ouders zou moeten doen of kunnen. Maar in de realiteit blijkt dit niet altijd zo eenvoudig te zijn. Het leven stelt ons voor uitdagingen waarop we geen pasklaar antwoord hebben.

Samen met andere (groot)ouders ga je aan de slag met concrete situaties uit je eigen leven waar je mee worstelt of waarop je geen passende reactie vindt.

bottom of page