top of page

Individuele therapie

In individuele therapie leer je jezelf beter kennen. Door samen met de therapeut je levensverhaal te bekijken, worden complexe knopen ontward en verwerf je meer vrijheid en veerkracht in het omgaan met jezelf en met anderen. Je krijgt meer grip op je moeilijkheden of leert ze anders te benaderen. Pijnlijke ervaringen en lastige emoties worden beter hanteerbaar. Je wordt geholpen om het roer meer zelf in handen te nemen en je eigen authentieke keuzes te maken.

 

In een eerste fase gaat de therapeut met jou op verkenning. Zo vormen jullie een gedeeld begrip van waar je precies mee worstelt, wat je persoonlijke doelen voor de therapie worden en hoe jullie dit precies zullen doen. Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan: via gesprek, creatieve methodes, ervaringsgerichte oefeningen, lichaamsgericht werk, wandelen, imaginaire confrontatie,...

Binnen therapie zijn er verschillende stromingen, die elk een wat andere nuance leggen, maar wel tot dezelfde uitkomst leiden. Maar het belangrijkste blijft de klik tussen jou en de therapeut.

Voor kleuters en kinderen is het niet zo gemakkelijk om hun moeilijkheden uit te drukken aan de hand van gesprek. Er zal via korte dialoogjes, spel, tekeningen en verhalen in speltherapie een vertrouwensband opgebouwd worden. Eventueel worden er aan de hand van een voorafgaandelijk belevingsonderzoek samen met de ouders therapiedoelstellingen afgesproken. Speltherapie gaat steeds hand in hand in met oudertherapie of gezinstherapie.

Praktisch

VERLOOP

Een therapiesessie duurt 50 minuten.

De frequentie van de sessies wordt afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Doorgaans is een wekelijks tot tweewekelijks engagement nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te werken.

KOSTPRIJS

€ 70 overdag 

€ 75 's avonds (na 18u) en in het weekend

Voor verslaggeving en extern overleg kunnen extra kosten worden aangerekend. Dit wordt vooraf door je hulpverlener kenbaar gemaakt.

De betaling gebeurt op het einde van elke sessie, via mobiel betalen (app), overschrijving of cash.

 

Kan je een afspraak niet nakomen?

Neem dan tijdig contact op met je therapeut.

 

Sessies die niet 24u op voorhand zijn geannuleerd, worden aangerekend.

TERUGBETALING

De meeste ziekenfondsen voorzien in gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie.

Klik hier voor een overzicht per ziekenfonds.

Sommige Naiaden zijn geconventioneerd. Informeer naar de mogelijkheden rond terugbetaling door het RIZIV.

bottom of page