top of page
Afbeelding_edited.jpg

Kwestie van verbinding

Het groepsaanbod bestaat uit een reeks van 5 opeenvolgende sessies. Je kan je inschrijven voor één reeks naar keuze.

AANBOD ZOMER 2024:

 

Laatste week juli (13u-15u), o.l.v. Lisbeth Neven & Nele Stinckens

22/07/2024, 23/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024

Laatste week augustus (13u-15u), o.l.v. Mathias Dekeyser & Arne Heylen

26/08/2024, 27/08/2024, 28/08/2024, 29/08/2024, 30/08/2024

AANBOD NAJAAR 2024: 

 

Maandag 16u-18u, o.l.v. Heidi Adriaensen & Nele Stinckens

 

23/09/2024, 30/09/2024, 07/10/2024, 14/10/2024, 21/10/2024

Woensdag, 12u-15u, o.l.v. Mathias Dekeyser & Nele Stinckens

 

02/10/2024, 09/10/2024, 16/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024

Dinsdag, 14u-16u, o.l.v. Lisbeth Neven & Mathias Dekeyser

05/11/2024, 19/11/2024, 03/12/2024, 10/12/2024, 17/12/2024

LOCATIE:

Groepslokaal Naiade Groot

Koning Albertlaan 104

3010 Kessel-Lo

KOSTPRIJS:

€12.5 voor de volledige reeks

Rekeningnummer: BE03 0689 3459 1084

Programma

Module 2

Sessie 1

Verbinding met het zelf

Om zorg te kunnen dragen voor jezelf, moet je jezelf eerst kennen, moet je weten wat je drijft, wat je nodig hebt, wat je afschrikt, …  Maar over welk zelf gaat het eigenlijk? 

We hebben geen ondeelbare identiteit, mooi samen te vatten in een vast setje kenmerken. Wie we zijn, is het resultaat van wat ons is voorgehouden, wat we hebben geleerd en afgeleerd, wat we hebben afgezworen of verloren, waarover we dromen en fantaseren,… Als we goed in ons vel zitten, dan is onze identiteit als een meerstemmig koor waarbij alle zelfaspecten, goed afgestemd, zich laten horen. Maar soms is er van samenzang geen sprake: verschillende zelfaspecten kunnen botsen. Of één zelfaspect, vaak een kritisch of bestraffend, domineert andere stukken.

In deze sessie helpen we jou om meer inzicht te krijgen in jezelf. Aan de hand van oefeningen  ga je na welke aspecten je jezelf toeëigent ('dit ben ik') en welke aspecten je afkeurt ('zo wil ik niet zijn') of onderdrukt ('dit mag ik niet zijn'). We verkennen wat er nodig is om tot meer zelfaanvaarding en betere zelfzorg te komen

.

Sessie 2

Verbinding met anderen

Een zelf (be)staat nooit op zichzelf. In de basis zijn we een ervarend zelf in interactie met onze omgeving en onze binnenwereld. Zogenaamd persoonlijke psychische problemen zoals perfectionisme, faalangst, minderwaardigheid, depressie,... zijn vaak interpersoonlijk geworteld. Ze ontstaan in contact met anderen en kunnen dus ook aangepakt worden in relaties met anderen.

We zoomen in op twee fundamentele behoeften die ons gedrag sturen en aan de basis liggen van ons relationeel functioneren: het verlangen naar emotionele verbondenheid met anderen en het streven naar ons onderscheiden van anderen.  Soepel de beide noden kunnen laten meespelen,  kunnen switchen van de ene positie naar de andere, is één van de kunsten van een vervullend bestaan.

 

In deze sessie draait het rond de kwaliteit van onze externe dialoog: we staan stil bij hoe je trouw kan blijven aan jezelf in relatie met anderen.

Sessie 3

Verbinding met het lichaam

Het kernprincipe van deze sessie is dat een integratie tussen gedachten, emoties en lichamelijk functioneren het fundament vormt voor psychisch welbevinden. We exploreren hoe de wijsheid van het lichaam kan worden gebruikt om te helen van oude kwetsuren en hoe ons dit als mens weerbaarder kan maken.

 

We beginnen met een kort theoretisch kader over de werking van brein en emotieregulatie. We laten je reflecteren over je verhouding met je lichaam. We leren hoe we onze emotionele toestand en stress kunnen beïnvloeden door enkele eenvoudige technieken die iedereen zich eigen kan maken zoals ademhaling en aarding.

 

In deze sessie geven we aandacht aan onze lichamelijke gewaarwordingen. We helpen je begrijpen hoe deze samengaan met gedachten en emoties en we leren hoe je deze kan beïnvloeden met ‘mindfulness’ (ze verwelkomen met volle aandacht, als een neutrale, nieuwsgierige en niet-beoordelende getuige).

Sessie 4

Verbinding met emoties

Als het leven ons voor moeilijkheden plaatst, komen we soms vast te zitten in lastige emoties. Vaak kweken we dan de gewoonte aan om pijnlijke emoties te vermijden. Maar op termijn verwijdert dit ons vooral van onszelf en van mekaar.

Om dit te herstellen en onszelf te bevrijden van oude lasten, is het nodig om verbinding te maken met onze helpende emoties. Zo kunnen we ontdekken wie we werkelijk zijn, wat voor ons echt belangrijk is en vinden we de kracht om te doen wat nodig is.

 

In deze sessie leer je helpende van niet-helpende emoties te onderscheiden. Er worden oefeningen aangeboden (in duo of in stilte) om je beter te leren verhouden met je emoties. Met deze inzichten en ervaringsoefeningen kan je nadien zelf verder aan de slag. Op termijn hoeven je emoties je niet langer te verwarren en bezwaren. Ze worden daarentegen een betrouwbaar kompas voor je verdere levenswandel.

Sessie 5

Verbinding met het bestaan

Aan de hand van verschillende bestaansdimensies kan er naar het eigen leven gekeken worden. Je kan voor jezelf nagaan in welke dimensies je vastloopt, welke dimensies misschien wel te weinig of net te veel aanwezig zijn in je leven. Je wordt uitgenodigd deze dimensies te onderzoeken en voor jezelf concreet te maken hoe je hierin verandering teweeg kunt brengen.

 

In deze sessie gaan we op zoek naar wat existentieel welzijn voor jou persoonlijk kan betekenen. Verwacht je in deze sessie niet aan ‘zweverige poeha’, maar aan een down to earth manier om uit te zoeken hoe je (meer) een leven kan gaan leiden dat je zou willen leiden. Wat maakt jouw leven zinvol? Wat geeft je een gevoel van betekenis en richting? Wat is er nog nodig opdat je het gevoel hebt dat je je eigen leven (terug) in handen hebt?

bottom of page