top of page

Publicaties

Artikels en hoofdstukken:

 • Brusse, M. & Stinckens, N. (2018). Kiezen voor een kind: het keuzeproces bekeken vanuit een existentiële invalshoek. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 56 (3), 142-152.

 • Dogan, A. & Stinckens, N. (2010). Opereren in een mijnenveld van emoties. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36 (2), 74-9.

 • Hooghe, A., Stinckens, N., Van Uffelen, N. (2018). Wat heb ik in huis? Her-inrichten na verlies. In Claes, Maes & Modderman (Eds.) Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie (pp. 246-250). Leuven: Acco.

 • Hooghe, A., Stinckens, N., Van Uffelen, N. (2021). My House after Loss. In New Techniques of Grief Therapy (pp. 205-208). Routledge.

 • Leijssen, M. & Stinckens, N.  (2006).  Cliëntgerichte psychotherapie.  In W. Vandereycken, C. A. L. Hoogduin, & P. M. G. Emmelkamp (eds.), Handboek psychopathologie, deel 2, Klinische praktijk (3de druk), (pp. 133-147).  Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.

 • Michielsen, K., Stinckens, N. & Lietaer, G. (2012). Systematisch opvolgen van uitkomst en proces in cliëntgerichte psychotherapie. Psychopraktijk, 4 (5), 12-15.

 • Smits, D.F., Claes, L., Stinckens, N. & Smits, D.J. (2014). Clinicians' attitudes towards outcome and process monitoring: A validation of the Outcome Measurement Questionnaire. Administration & Policy in Mental Health Services Research, 41(5), 4-10.

 • Smits, D.F., Dekker, J., Claes, L. & Stinckens, N. (2015). Monitoring, het nieuwe ‘ware goud’ van de geestelijke gezondheidszorg? Een exploratieve studie naar beïnvloedende factoren en processen. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 53(2).

 • Schaafsma, G. & Bakker, M. (2021). Therapie en technologie: Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Een interview met Nele Stinckens en Claude Missiaen. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 3, 177-181.

 • Stinckens, N. (2000). De innerlijke criticus in beeld gebracht: Een typologie van verschijningsvormen. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 38 (3), 201-215.

 • Stinckens, N. (2000). Innerlijke communicatie en conflict: De innerlijke criticus als stoorzender. Een verkenning vanuit cliëntgericht-experiëntieel perspectief. Leuvens Bulletin LAPP, 49 (1), 141-153.

 • Stinckens, N. (2004). Gejaagd door de tijd: Kortdurende groepstherapie vanuit een cliëntgericht-experiëntieel kader. In M. Leijssen & N. Stinckens (red.), Wijsheid in gesprekstherapie (pp. 119-138). Leuven: Universitaire Pers.

 • Stinckens, N. (2008). Scheiden doet lijden… of helpt bevrijden? Afscheid nemen als therapeutische taak. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 46(2), 135-348.

 • Stinckens, N. (2008). Werken met de innerlijke criticus: het transformeren van een procesblokkade. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders & R.J. Takens, Handboek gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

 • Stinckens, N. (2009). De affectieve component. In S. Colijn, M. Thunnissen, H. Snijders, H. Groen & S. Bögels (red.), Leerboek psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

 • Stinckens, N. (2009). Affectieve processen. In S. Colijn, M. Thunnissen, H. Snijders, H. Groen & S. Bögels (red.), Leerboek psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

 • Stinckens, N. (2009). Niets te verliezen en toch bang. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 47(2), 99-115.

 • Stinckens, N. (2010). Uit de (medische) kleren om de psychotherapie te redden? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48 (2), 175-187.

 • Stinckens, N. (2018). Zorgtechnologie: Digitaal portaal QIT online. Zorgwijzer (73), p.11

 • Stinckens, N. & Becaus, L. (2008). Opereren op vreemd grondgebied. Kennis als toegangspoort tot contact bij de stoornis van Asperger. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie. 46(1), 17-37.

 • Stinckens, N. & de Gouw, R. (2017). Werken met cliëntenfeedback bij kinderen en jongeren: QIT4kids. Psyche, 29(2), 8-11.

 • Stinckens, N. & de Gouw, R. (2017). ROMMEN bij jonge patiënten. GZ-psychologie, 9(4), 17-21.

 • Stinckens, N. & Elliott, R. (2014). Dealing with anxiety in a short-term therapy: keeping it company or going beyond. Person-centered and Experiential Psychotherapies, 13(2), 94-110.

 • Stinckens, N., Elliott, R. & Leijssen, M. (2009). ). Bridging the gap between therapy research and practice in a person-centered/experiential therapy training program. The Leuven systematic case study research protocol. Person-centered and Experiential Psychotherapies, 8(2), 143-162.

 • Stinckens, N.,  Geys, K., Vos, E., Vrancken, M., Smits, D. & Claes, L. (2015). Wat cliënten ons vertellen over psychotherapie : Een kwalitatief onderzoek naar veranderingen en veranderingsmechanismen. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 53 (1), 23-44.

 • Stinckens, N. & Leijssen, M. (1999). Werken met de innerlijke criticus vanuit cliëntgericht-experiëntieel perspectief. Illustratie van een micromodel. Tijdschrift voor Psychotherapie, 25 (1), 5-26.

 • Stinckens, N. & Leijssen, M. (2009). Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie.  In G. Smeets, A. Bos, H. van der Molen, A. Arntz & P. Muris (red.), Klinische psychologie: diagnostiek en behandeling. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 • Stinckens, N., Leijssen, M. & Lietaer, G. (2002). The inner critic on the move: Analysis of the change process in a case of short-term client-centred/experiential therapy.  Counselling and Psychotherapy Research, 2(1), 40-54.

 • Stinckens, N. & Lietaer, G. (2001). De gewetensfunctie en de innerlijke criticus in het oeuvre van Rogers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27 (3), 187-216.

 • Stinckens, N. & Lietaer, G. (2002). The valuing process and the inner critic in the classic and current client-centered/experiential literature. Person-centered and Experiential Psychotherapies, 1 (1&2), 41-55.

 • Stinckens, N., Lietaer, G. & Leijssen, M. (2002). Working with the inner critic: Fighting ‘the enemy’ or keeping it company. In J. Watson, R. Goldman & M. Warner (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy in the 21st century: Advances in theory, research and practice. Llangarron, Ross-on-Wye, UK: PCCS Books.

 • Stinckens, N., Lietaer, G., & Leijssen, M. (2002).  The inner critic on the move: analysis of the change process in a case of short-term client-centered/experiential therapy.   Counselling and Psychotherapy Research, 2(1), 40-54.

 • Stinckens, N., Lietaer, G., & Leijssen, M. (2002).  Nieuwe klemtonen in de cliëntgericht-experiëntiële visie op de gewetensfunctie en de innerlijke criticus.  Tijdschrift voor psychotherapie, 28, 113-135.

 • Stinckens, N., Lietaer, G. & Leijssen, M. (2004). Werken met de innerlijke criticus: Een pleidooi voor een flexibele en procesdirectieve aanpak. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 42 (3).

 • Stinckens, N., Lietaer, G. & Leijssen, M. (2013). Working with the inner critic: Process features and pathways to change. Person-centered and Experiential Psychotherapies, 12 (1), 59-78.

 • Stinckens, N., Lietaer, G. & Leijssen, M. (2013). Working with the inner critic: Therapeutic approach.Person-centered and Experiential Psychotherapies, 12 (2), 141-156.

 • Stinckens, N. & Missiaen, C. (2020). Werken met cliëntfeedback: een routeplanner die therapeut en client verbindt en op koers houdt. Tijdschrift voor Psychotherapie, 46(5), 388-404.

 • Stinckens, N. & Missiaen, C. (2021). De therapie is geslaagd, maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 59(1), 4-18.

 • Stinckens, N., Missiaen, C. & Van Daele, T. (2020). Digitale tools in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg: kansen en uitdagingen. Tijdschrift Klinische Psychologie, 50(3), 179-189.

 • Stinckens, N. & Smits, D. (2010). Het belang van systematisch casestudy onderzoek. Waarom het gouden muiltje Assepoester toebehoort. Tijdschrift Klinische Psychologie, 40 (2), 94-105.

 • Stinckens, N. & Smits, D. (2013). Procesmetingen: QIT online in Vlaanderen. In V.J.A. Buwalda, M.A. Nugter, W. van Tilburg & A.T.F. Beekman (red.), Praktijkboek ROM in de ggz II (pp. 143-149). Utrecht: De Tijdstroom.

 • Stinckens, N. & Smits, D. (2014). Hoe te voorkomen dat ROM een 'doos van Pandora' wordt: reactie op artikel 'Naar een deugdelijke ROM' van Hafkenscheid & van Os. Magazine voor GGZ & Verslavingszorg.

 • Stinckens, N., Smits, D., Claes, L. & Soenen, S. (2012). Zinvol 'rommen': zoeken naar een evenwicht tussen gebruiksvriendelijkheid en klinische relevantie.Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 161-166.

 • Stinckens, N., Ulburghs, A. & Claes, L. (2009). De werkalliantie als sleutelelement in het therapiegebeuren. Meting met behulp van de WAV-12, de Nederlandstalige verkorte versie van de Working Alliance Inventory. Tijdschrift Klinische Psychologie, 39, 44-60.

 • Stinckens, N., Verdru, H. & Leijssen, M. (2009). Meestertherapeuten en het geheim van hun succes. Het belang van praktijkgeoriënteerd onderzoek en monitoring. Psychopraxis,11 (3), 96-103.

 • Stinckens, N., Verdru, H. & Leijssen, M. (2010). Bruggen slaan tussen klinische praktijk en onderzoek: Monitoring als therapeutisch instrument. Tijdschrift Klinische Psychologie, 40 (1),   11-24.

 • Van Broeck, N., Stinckens, N. & Lietaer, G. (2012). Counseling and psychotherapy in Belgium: Towards accessible and evidence-based mental healthcare. In R. Moodley, U.P. Gielen, & R. Wu (Eds.), Handbook of Counseling and Psychotherapy in an international context (pp. 261-270). New York: Routledge.

 • Verdru, H. & Stinckens, N. (2009). Op welke manier kan het meten van veranderingen in psychotherapie ons iets bijbrengen? Systeemtheoretisch Bulletin


Columns:

 • Stinckens, N. & Verdru, H. (maart 2009). Opiniestuk: Monitoring – toverstaf of strafroede?. De Standaard.

 • Stinckens, N. (september 2009). Opiniestuk: Een facelift voor de psychotherapie? De Morgen.

 • Rober, P., Luyten, P., Raes, F. & Stinckens, N. (juni 2015). Alles behalve het Nederlands model. De Standaard.


Boeken:

 • Gundrum, M. & Stinckens, N. (2010). De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk. Leuven: Acco.

 • Gundrum, M. & Stinckens, N. (2017). De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk (herziene versie). Kalmthout: Pelckmans.

 • Leijssen, M. & Stinckens, N. (red.) (2004). Wijsheid in Gesprekstherapie. Leuven: Universitaire Pers.

 • Stinckens, N. (2001). Werken met de innerlijke criticus. Gerichte empirische verkenning van een cliëntgericht-experiëntiële microtheorie. Doctoraatsverhandeling, K.U. Leuven.

 • Stinckens, N., Smits, D., Rober, P. & Claes, L. (2012). Vinger aan de pols in psychotherapie. Monitoring als therapeutische methodiek. Leuven: Acco.

bottom of page