top of page

Programma 10-jarig jubileum 

7 januari 2022 OPEK Leuven

Bruno Hillewaere

Bruno Hillewaere is relatie- en gezinstherapeut, opleider en (leer)supervisor systeemtherapie. Hij is inhoudelijk leidinggevende van Euthopia in Breda (NL), een instituut voor opleiding, supervisie en praktijk in systeemtherapie en verbonden aan Rapunzel (Diest).

In verbeelding verbinden en verbinding verbeelden

In de ruimte van verbeelding ontstaat ook vaak de ruimte voor meer verbinding. Soms lopen we als mensen vast in onze interacties met anderen, en zoeken we telkens opnieuw dezelfde oplossing. Als therapeut gaan we dan op zoek naar meer ruimte, maar hoe meer we dat samen met de cliënten doen, hoe meer het een co-creatie wordt die leidt tot meer (her)verbindingen. En soms helpt het ook om die verbinding in een beeld te brengen.

Aan de hand van tekeningen en filmfragmenten uit de praktijk gaat Bruno Hillewaere in dialoog met Lise Vaes over in verbeelding verbinden en in verbinding verbeelden…  Een circulair thema, en het is dan ook niet toevallig dat Bruno Hillewaere als relatie-en gezinstherapeut de kracht van de verbeelding inzet om mensen met elkaar te (her)verbinden.

Bruno Hillewaere.jpg
Eerste Hulp bij Zelfzorg voor de Therapeut

Als therapeut gaan we in verbinding met onze cliënten, hun systemen, onze teams, … vanuit onze eigen binnenkanten. We gebruiken onze kennis, ervaring, gevoelswereld en verbeelding om mee op pad te gaan. Dat vraagt veel en dat merken we. Zelfzorg is daarom essentieel. We hebben grote pijlers om op terug te vallen: intervisie, supervisie, leertherapie, collega’s, …

Maar als je alleen bent tussen die grote pijlers in, kan je verbeelding en het maken van verbinding met jezelf, je binnenkanten, verleden en heden zinvol zijn. De polyvagaal theorie en EMDR zijn de grote kapstokken waarbinnen mijn workshop zijn wortels vindt. Graag sta ik samen met jullie stil bij een aantal handvaten en methodieken die doorheen de jaren een plekje kregen in mijn EHBZ-box.

Annick De Ceulaer.jpg
Annick De Ceulaer

Annick De Ceulaer is mede-coördinator in Naiade. Ze volgde verschillende specialisatie-opleidingen: systeemtherapie, dialectische gedragstherapie, EMDR, stress & burn-out en Mindfulness Trainer

My Lights & Lines Photography_Naiade-25.jpg
Arne Heylen

Arne Heylen is cliëntgericht psychotherapeut en volgde een bijkomende opleiding in Emotion-Focused Psychotherapie en Existentiële Psychotherapie. Hij is ook erkend EFT-supervisor en trainer en maakt deel uit van de staf van de Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie van de KU Leuven

Experiëntieel werken met koppels vanuit EFT

Cliëntgericht-experiëntiële therapeuten weten dat echte verandering niet gebeurt door directief in te grijpen op de symptoomlast van cliënten, maar door empathische activatie en transformatie van de onderliggende emotionele pijn. Ook bij koppels, waar de zoekgeraakte verbinding en de escalerende strijd slechts symptomen zijn van ontwrichtende emoties, is het nodig om die dieperliggende transformatie te faciliteren. Experiëntieel werken met koppels omvat dan zowel het transformeren van de destructieve interactiecirkels van het koppel, alsook het transformeren van de geactiveerde emoties bij beide partners.

In deze workshop laat ik je kennismaken met Emotion Focused Couples Therapy, die beide processen mooi integreert. Ik licht enkele elementen uit waarmee we ervaringsgericht aan de slag gaan, zoals case-formulation, het empathisch vertalen van destructieve interacties en het deblokkeren van emotionele responsiviteit.

Gevangen verlangen, gestremde wil: masseren zonder te forceren

Wie van ons is nog niet geconfronteerd met cliënten die het nodige introspectiewerk hebben gedaan, maar toch geen authentieke keuzes durven maken? Wie van ons heeft zich nog niet machteloos gevoeld bij cliënten die hun innerlijke leefwereld hebben verkend en toch vasthouden aan een ingesnoerde vorm van functioneren?

In theorie vertaalt innerlijke beweging zich vanzelf in externe veranderingen. Maar in de praktijk blijken sommige cliënten de energie of drive te missen om de nodige actiestappen te ondernemen. De angst voor het onbekende overschaduwt hun verlangen naar verandering. Ze riskeren het niet om hun vertrouwde stijl van interageren met zichzelf en de wereld los te laten, ook al houdt hen dit gevangen in een onbevredigende impasse.

In deze workshop staan we stil bij het vinden van een optimale balans tussen ‘caring’ en ‘daring’, zodat extreme complementaire posities – verstikkende zorg versus een gedwongen sprong – kunnen worden voorkomen. Ik laat jullie kennismaken met enkele experiëntiële-oplossingsgerichte methodieken die het gevangen verlangen helpen bevrijden en de actietendens accelereren.

My%20Lights%20%26%20Lines%20Photography_Naiade%20Therapie-2_edited.jpg
Nele Stinckens

Nele Stinckens is de zaakvoerster van Naiade en  QIT. Ze is cliëntgericht en Emotion-Focused psychotherapeute. Ze maakt deel uit van de staf van de Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie van de KU Leuven. 

Kaatje Vandevelde

Kaatje Vandevelde is mede-coördinator van Naiade. Ze is cliëntgericht psychotherapeute en volgt een specialisatie in EFT en EMDR.

Ik voel dus ik ben. 
Innerlijke dialogen van mensen die zichzelf (niet) zijn

Deze workshop tracht je kennis rond LGBTQ+ te vergroten en tracht je waakzaam te maken voor je eigen vooroordelen. We staan stil bij het belang van juist taalgebruik. Er wordt ingezoomd op specifieke moeilijkheden waar deze doelgroep helaas ook vandaag nog op botst.

Aan de hand van casusmateriaal illustreer ik hoe EFT (Emotion Focused Therapy) een bruikbaar kader kan zijn om innerlijk vastgelopen processen (zoals bv. geïntrojecteerde homofobie of transfobie) opnieuw in beweging te krijgen. Stoelenwerk kan bij de start van een proces de cliënt helpen differentiëren tussen stukken die van hem/haarzelf zijn, dan wel geïntrojecteerde haatdragende boodschappen die hij/zij meekreeg uit de (bredere maatschappelijke) omgeving. Op deze manier kunnen eigen stukken die te lang te weinig zuurstof hebben gekregen, opnieuw beginnen ademen. In een latere fase van de therapie kan stoelenwerk (zoals bij self-soothing) een heel krachtige manier zijn om de prille groei of verandering verder te helpen consolideren. Tijdens de workshop is er voldoende ruimte tot uitwisseling en reflectie.

Kaatje%20Vandevelde_edited.jpg
Focusing met kinderen en jongeren
(als therapeut en/of als ouder)

"Focussen is een proces van aanwezig zijn bij je lichamelijk gevoelde zin. Focussen is voelen in je lijf.”

Ook kinderen kunnen Focussen. Sterker nog, het is een natuurlijke vaardigheid, die we als volwassene vaak zijn kwijtgeraakt (we zitten te veel in ons hoofd). Zo geven kinderen via lichaamssignalen soms sneller aan wanneer ze niet goed in hun vel zitten, denk maar aan hun buikpijn of hoofdpijn. Die pijn kan ons vertellen dat er daar van binnen iets angstig, boos of verdrietig is. Kinderen kunnen via kleuren, verf, tekeningen, klei, spel, … en ander materiaal hun gevoel dat vanbinnen zit symboliseren. Het helpt hen ruimte geven aan wat er vanbinnen aandacht vraagt. Door Focussend om te gaan met kinderen voelen ze zich gehoord, gezien en begrepen. Ouders en andere belangrijke zorgfiguren kunnen op deze manier de ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken positief stimuleren.

Tijdens de workshop proberen we praktisch aan de slag te gaan met enkele ervaringsgerichte oefeningen om iets van het Focussen met kinderen aan den lijve te ondervinden.

Lise Vaes.jpg
Lise Vaes

Lise Vaes is werkzaam in Naiade. Ze volgt de Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie voor kinderen en jongeren .

Chris De Valck.jpg
Chris De Valck

Chris De Valck is werkzaam in Naiade. Ze is gezondheidspsychologe en volgde de specialisatie Compassion-focused therapie. 

'To be or not to be':
Ubuntu als inspiratiebron voor
existentiële compassion-focused therapie

Ubuntu verwijst naar een Zuid-Afrikaanse filosofie en betekent letterlijk ‘Ik ben omdat wij zijn‘. Ubuntu belicht het pad van de gedeelde menselijkheid en onthult hoe we als mens kunnen groeien door erkenning van onszelf en de anderen. Door een deel van mijn jeugd in Zuid-Afrika door te brengen, is het Ubuntu gedachtengoed vervlochten met mijn manier van zijn, als mens en therapeut.

 In deze workshop worden drie belangrijke pijlers van Ubuntu belicht: erkenning, vergeving en verbinding. Aan de hand van casussen wordt geïllustreerd hoe het Ubuntu gedachtengoed geïntegreerd is in compassion-focused therapie.

bottom of page